Miejskie Centrum Stomatologii „Śródmieście” Sp. z o.o. powstało w 1999 roku z przekształcenia ZOZ-u Śródmieście.

Posiadamy pięć poradni ogólnostomatologicznych, poradnię stomatologii dziecięcej, poradnię chirurgii stomatologicznej, gabinet implantologii oraz pracownię radiologiczną.

Zapewniamy leczenie zachowawcze, protetyczne, chirurgiczne /implantologiczne/ przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu oraz cyfrowych technik radiologicznych (RTG wewnątrzustne, pantomograficzne oraz tomograficzne CBCT)

Nasz zespół to doświadczeni lekarze stomatolodzy stale podnoszący swoje kwalifikacje.

Miejskie Centrum Stomatologii „Śródmieście” świadczy bezpłatne usługi stomatologiczne zakontraktowane w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz usługi ponadstandardowe odpłatne.

Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001


Google Maps API